E3 Konsekvensanalyse

Formål
Trinet afdækker konsekvenserne af de foreslåede projekter – hvad betyder de for kunderne og brugerne? Konsekvensanalysen bør indeholde en indsatsplan for de områder hvor konsekvenserne kan være store. Dette kan blandt andet omfatte at sikre at brugerne føler sig trygge ved de ændringer der kommer.

Input
Input kommer fra aktiviteten E2. Migreringsplan.

Output
Output er en Konsekvensanalyse (E3.1), der for hvert (migrerings)projekt identificeret i E2 Migreringsplan beskriver:

 • Årsager til konsekvens (”fastnet-telefonen erstattes af mobil”)
 • Konsekvenser (”brugerne føler de ikke har fri, så nogle vil blive mere stressede”, ”vi kan ikke tage hinandens telefon og det vil blive opfattet som dårlig kundeservice”, ”lettere at arbejde hjemme…”).
 • Indsats (”brug af telefonnumre”, ”omstilling”, ”politik for telefonsvarermeddelelser”, ”hvor må man snakke i telefon uden at forstyrre andre?”).

Under konsekvensanalysen kan man opdage nye sammenhænge og det vil ofte være praktisk at samle projekter i ”pakker”, der er tæt forbundne eller har de samme konsekvenser (”når nu fortovet skal graves op – skulle vi så ikke smide både el-ledninger og de nye gasledninger ned samtidig”).

Metode
De centrale aktører er EA arkitekten, forandringsarkitekten/projektleder, systemejer og it-forretningskonsulent.
Der findes ingen formel metode, men der kan tages udgangspunkt i følgende vigtige spørgsmål:

 • Hvilke implikationer har dette projekt på andre projekter og aktiviteter?
 • Hvad vil det koste at uddanne brugerne og supporterne i nye systemer?
 • Hvilken kulturændring kræves af brugerorganisationen, og hvordan kan det bedst styres?
 • Hvordan påvirkes forretningsgange og arbejdsgange?

Konsekvensanalysen kan gennemføres som en risikoanalyse, og bør sammentænkes med restriktionerne identificeret i aktiviteten D1 Restriktioner. Alle konsekvenser kan opfattes som risici (positive eller negative) og dette giver en struktureret tilgang, fx:

 • Identifikation
 • Analyse og prioritering
 • Planlægning
 • Opfølgning og rapportering
 • Udførelse
 • Læring

Leave a Comment