Forandring

E Forandrings-aktiviteternes mål er at sikre at den fremtidige Enterprise Arkitektur realiseres, samt at den vedligeholdes.

E1 Migreringsstrategi – Formålet er at udarbejde en overordnet ramme for migreringen, hvor de forretningsmæssige ønsker til migreringen fastslås.

E2 Migreringsplan – Højniveau projektplan for de kommende års migreringsprojekter. For hvert enkelt grovestimeres, en detaljeret projektplan udarbejdes senere.

E3 Konsekvensanalyse – Formålet med denne aktivitet er at afdække konsekvenserne af de foreslåede projekter – hvad betyder de for kunderne og brugerne?

Leave a Comment