Gap analyse

D GAP analyse-aktiviteternes mål er at sikre at forskellen mellem den nuværende og den ønskede it-arkitektur analyseres, således at et solidt grundlag for en migreringsplan tilvejebringes. D1 Restriktioner - Formålet med denne aktivitet er at identificere restriktioner af teknisk og forretningsmæssig art, der skal tages højde for i udarbejdelsen af en migreringsstrategi og -plan. D2 ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.