Applikationskatalog

C2.1

Beskrivelse
Dokumentation af de enkelte applikationers funktionalitet, teknologi-platform, brugere, integrationer, mv.
Denne type dokumentation kan tegnes, men vil typisk blive lavet i tabelform i en database eller et regneark.
Rationale
En sådan oversigt har en stor værdi, ikke blot for et EA projekt, men også for de teknologiprojekter der pågår i organisationen.
Udfordringer
Det kan være en relativt stor opgave at få dokumenteret den nuværende arkitektur. Det er derfor en god ide allerede ved arbejdets begyndelse at have en plan for hvordan informationen vedligeholdes – af hvem, under brug af hvilke værktøjer, hvordan vedligeholdelsespligten forankres, osv.

Leave a Comment