Forretningsservices/organisation map

Beskrivelse Dokumentation af hvilke organisatoriske enheder, der yder hvilke services. Rationale Denne dokumentation sikrer overblik over hvem der skal levere hvilke tjenester og hvorfra de skal leveres. Det har bl.a. betydning for arbejdsgange/workflows og forhold vedrørende sikkerhed og brugerstyring. Implikationer Man foretager en mapning mellem dokumentationen i Forretningsservices og Organisationsmodel.

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.