Datadistribution

c2

Dokumentation vedrørende
C1 Informationsarkitektur

Beskrivelse

Dokumentation der giver en oversigt over, hvilke fysiske datastrømme der er mellem databaser opdelt på de vigtigste logiske forretningsobjekter.
Oversigten kan gives i et lokationsdiagram. Den skal vise hvordan horisontale og vertikale fragmenter af data flyder rundt i organisationen.

Rationale
I arbejdet med datadistribution søger man at kortlægge hvilke datastrømme, der naturligt flyder, så man kan designe sin databasestruktur efter dette.

Ideelt set kunne man måske lægge al data centralt, men der vil ofte være en række grunde til at have decentrale, horisontale og vertikale udsnit af data – f.eks. sikkerhed, performance eller teknologiske hindringer.

På baggrund af data distributionsskemaet kan man begynde at designe hvilke mængder data, der skal flyttes rundt, med hvilke realtime-krav, sikkerhedskrav, osv. Herudfra kan man begynde at placere de enkelte databaser per lokation. Man har samtidig input til valg af konkret database management system teknologier. Et datadistributionsskema er naturligvis mest relevant for større organisationer med flere fysiske lokationer.

Udfordringer
Det kan være en relativt stor opgave at få dokumenteret den nuværende arkitektur. Til gengæld har en sådan oversigt en stor værdi, ikke blot for et EA projekt, men også for de teknologiprojekter der pågår i organisationen. Det er derfor en god ide at have en plan for hvordan informationen vedligeholdes – af hvem, under brug af hvilke værktøjer, hvordan vedligeholdelsespligten forankres, osv.

I relation til SOA er det er princip, at en services data kun kan tilgås via servicen og ikke direkte i databasen. Derfor må replikering og opdateringsansvar analyseres (fx bør data kun opdateres et sted for at undgå inkonsistens).

Leave a Comment