Tekniske trends

Dokumentation der giver en oversigt over hvilke tekniske it-trends, der vil kunne og bør påvirke enterprise arkitekturen. Vigtig for at give tekniske pejlemærker for ledelsen og for det videre arbejde både på EA niveau og i konkrete løsningsprojekter. Oversigten må gerne resultere i en vurdering med anbefalinger til hvilke teknologier der bør ind- eller udfases, ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.