Tekniske trends

a4

Dokumentation vedrørende
X2 Tekniske trends

Dokumentation der giver en oversigt over hvilke tekniske it-trends, der vil kunne og bør påvirke enterprise arkitekturen. Vigtig for at give tekniske pejlemærker for ledelsen og for det videre arbejde både på EA niveau og i konkrete løsningsprojekter. Oversigten må gerne resultere i en vurdering med anbefalinger til hvilke teknologier der bør ind- eller udfases, hvornår og indenfor hvilke områder.

For hver trend kan man f.eks. anføre:

  • Navn og en kort beskrivelse.
  • Modenhed for den pågældende trend – man kan anføre forventet modenhed for de kommende 3-5 år. Man kan passende benytte en skala til modenheden, for eksempel: ”på eksperimentstadie (bliver måske ikke til noget)” – ”på vej” – ”moden” – ”på vej ud (erstattes af noget andet)”. Det vil typisk være sådan at man bør begynde at interessere sig for teknologiske trends der synes at være over eksperimentstadet og med stor sandsynlighed bliver til noget.
  • Relevans for organisationen. Også relevansen kan man med fordel specificere for et par år ud i fremtiden, således at man angiver hvornår teknologien bør inddrages, og hvordan. Også her kan man indføre en skala, såsom: ”vent” – ”i pilot” – ”fuld implementering” – ”udfas”.
  • Eventuelt en kort note med yderligere præcisering – for eksempel af hvor teknologien bør indføres, og hvordan man agter at sikre sig kompetence til at håndtere den ny teknologi.

Leave a Comment