Governance

EA governance strategi Dokumentation af den overordnede strategi for at udøve EA governance. Dokumentationen skal fra et så tidligt tidspunkt som muligt sikre, at der etableres en ramme for governance, der kan sikre, at målarkitekturen realiseres ved at arkitekturarbejdets produkter udvikles, vedligeholdes og bringes i anvendelse. Dokumentationen kan typisk omfatte: Identifikation af økonomiske, organisatoriske og ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.