Ændringsønsker

Dokumentation af ændringsønsker fra brugere, projekter og andre aktører i relation til løsninger og enterprise arkitektur. Det er vigtigt at alle ændringsønsker kan behandles på en ensartet og samordenet måde, for at sikre dels at de ønsker behandles effektivt dels at de kan bringes i en proces der sikrer at de håndteres på en optimal ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.