Ændringsønsker

e4

Dokumentation vedrørende
Y7 Kravhåndtering

Dokumentation af ændringsønsker fra brugere, projekter og andre aktører i relation til løsninger og enterprise arkitektur.
Det er vigtigt at alle ændringsønsker kan behandles på en ensartet og samordenet måde, for at sikre dels at de ønsker behandles effektivt dels at de kan bringes i en proces der sikrer at de håndteres på en optimal måde i forhold til enterprise arkitekturen, hvor dette er relevant.
Lav en skabelon for ændringsønsker, som skal anvendes på tværs af alle løsninger og projekter.
En skabelon kan fx opbygges med disse elementer:

  • Indsender – navn og evt. kontaktinfo og andre stamoplysninger på indsender
  • Dato – dato for indlevering af ændringsønske
  • System – lav evt. en liste hvor man kan sætte kryds
  • Beskrivelse – af problemet eller ændringsønsket:
  • Illustration – hvis det fx er til et skærmbilelde kan man opfordre afsender til at tage et skærmdump og skrive hvor /hvad du syntes skal ændres – det hjælper meget på forståelsen.

Leave a Comment