Driftsdokumentation

e4

Dokumentation vedrørende
Y6 Drift

Beskrivelse
Dokumentation af driften, i form af en samling dokumenter der beskriver driftsmiljøet og driftsprocedurer.

Rationale
Dokumentations skal sikre effektiv drift, herunder installation, opdatering, support, sikkerhed, at SLA overholdes osv.

Implikationer
Kan fx omfatte:

 • En definition af roller og processer i driftssituationen. Det er essentielt at alle henvendelser vedrørende driften får identificeret en ejer og følger en veldefineret proces.
 • Håndtering af helpdeskfunktion. I EA sammenhæng er specielt helpdesk funktionen vigtig.
 • Håndtering af ændringsønsker. Det er vigtigt at have en måde at få ændringsønsker filtreret på, således at der etableres en helpdeskfunktion, der jo genererer ændringsønsker der kan påvirke arkitekturen.
 • Brugervejledninger, som i detaljer fortæller brugeren, hvorledes et givet system skal anvendes.
 • Installationsvejledninger, som i detaljer fortæller en tekniker, hvorledes systemet skal installeres og konfigureres.
 • Testbeskrivelser, der beskriver hvordan test af et system skal gennemføres.
 • Testrapporter, som dokumenterer gennemførelsen af en test af et system (eller et modul) ud fra en testbeskrivelse.
 • En sikkerhedsanalyse, der vurderer den samlede mængde af beskyttende foranstaltninger, der skal sikre virksomhedens driftsmæssige kontinuitet og minimere afledte risici og tab ved misbrug af systemer og information.
 • En sikkerhedspolitik, der beskriver hvorledes en myndighed, eller flere myndigheder inden for samme domæne, gennemfører den samlede mængde af beskyttende foranstaltninger, der skal sikre virksomhedens driftsmæssige kontinuitet og minimere afledte risici og tab ved misbrug af systemer og information.
 • Service Level Agreements (SLAer), der beskriver de serviceaftaler organisationen kan forvente, med hensyn til for eksempel svartider på forskellige henvendelser, oppetider, system-svartider, og så videre.
 • Service katalog: Et relevant punkt vil også være etableringen af et servicekatalog som beskriver hvilke services helpdesken har ansvaret for at supportere.
 • Configuration Management database (CMDB): Et andet vigtigt omdrejningspunkt er etableringen af en CMDB, som skal give helpdesk og driftsfolk mulighed for at få overblik over de elementer og sammenhænge i it-infrastukturen, som ligger til grund for de it-services der udbydes. Dette er specielt relevant ved fejlbeskrivelser og rettelser af it-problemer og ved planlægning og udførsel af ændringer i it- infrastrukturen.

Leave a Comment