Driftsoperationen

e4

Dokumentation vedrørende
Y6 Drift

Driftsoperation, der afspejler den aktuelle driftssituation (og altså er en immateriel leverance). Diftsoperation der lever op til de forretningsmæssige behov beskrevet i en SLA er kernen i den tekniske del af digitaliseringsleverancen.
Driftsoperationen kan dokumenteres i form af monitorering.
Der bør identificeres mål for nøgletal på driften, og der bør etableres en procedurer der sikrer at disse reviewes, og erfaringer uddrages.
Helpdesken bør være den samlende kontaktflade (”single point of contact”) mellem driften og it-brugerne.

Leave a Comment