Kontraktforhold

e4

Dokumentation vedrørende
Y5 Kontrakter og aftaler

Dokumentation der giver en oversigt over aftaler, der kan påvirke udviklingen og implementeringen af en ny enterprise arkitektur.
Formålet er på EA niveau, at få et samlet overblik og aftaler, der er relevante at tage i betragtning ved udviklingen og implementeringen af en enterprise arkitekturs it-elementer.

En samlet oversigt bør omfatte:

  • Aftalepartner – hvem har man indgået aftalen med?
  • Aftaleperiode – i hvilken periode gælder aftalen, og hvordan kan den opsiges?
  • Økonomiske forhold – hvilke udgifter/indtægter reguleres af aftalen?
  • Væsentlige aftaleparametre – såsom forpligtelser partnerne imellem, serviceniveauer, osv.
  • Eventuelle bemærkninger – er aftalen fordelagtig eller ej; ønsker man den ideelt set erstattet af noget andet?

Leave a Comment