Lovgivning og bindinger

Dokumentation der kort resumerer de lovmæssige hensyn, der er relevante for fremtidige it- og it-relaterede projekter. Formålet er at tage højde for danske love og EU-direktiver og -regulativer, der er relevante for organisationens/projektets anvendelse af it til forretningsunderstøttelse. Man bør for hver lov kort beskrive hvad den omhandler og fordrer hvor bindende den er, og ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.