A2 Udfordringer

Formål Denne aktivitet identificerer de væsentligste (EA) udfordringer, som organisationen står overfor. Det kan være knyttet til et specifikt projekt, men har det tværgående karakter er det omfattet af en enterprise arkitektur. En udfordring kan være et problem, der skal løses, eller en mulighed, man ønsker at udnytte. Aktivitetens formål er, at afstikke nogle klare ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.