SWOT, drivers, forces

Beskrivelse Dokumentation der giver en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og en analyse af de kræfter, der influerer på organisationen. Som supplement til SWOT kan man evt. anvende Michael Porters 5 forces tilgang eller andre metoder til at identificere drivere for udviklingen på det givne område. Leverancer fra X1. Forretningsmæssige trends ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.