D1 Restriktioner

Formål Formålet med trinet er at identificere restriktioner af teknisk og forretningsmæssig art, der skal tages højde for bl.a i forbindelse med udarbejdelsen af en migreringsstrategi og -plan. Omfatter risikovurdering og informationssikkerhed. Input Alle eksisterende leverancer kan indgå som input, jf. oversigten over dokumentationstyper og især output fra aktiviteterne C1. Informationsarkitektur, C2. Applikationsarkitektur, C3. Servicearkitektur, ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.