E2 Migreringsplan

Formål På EA niveau er det en højniveau projektplan for de kommende års migreringsprojekter. Hvert enkelt grovestimeres, en detaljeret projektplan udarbejdes senere. I et konkret løsningsprojekt er det tilsvarende en overordnet plan for, hvordan man kommer fra AS IS til TO BE siuationen. Input Migreringsplanen henter sine rammer fra E1. Migreringsstrategi og detaljeret input fra ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.