Migreringsplan

b4

Dokumentation af højniveau-projektplanen for de kommende års migreringsprojekter.
Giver overblik over (EA strategiske) projekter, der skal gennemføres over de næste 3-5 år, og hvad deres indbyrdes afhængigheder er, samt den rækkefølge de implementeres i.
En migreringsplan omfatter typisk:

  • På EA / program niveau: Projektoversigt: Hvilke strategiske EA projekter skal gennemføres over de næste 3-5 år, og hvad er deres indbyrdes afhængigheder og i hvilken rækkefølge skal de implementeres.
  • På (Løsnings)projektniveau: Projektbeskrivelse af det enkelte projekt: Aktiviteter og mål med projektet, beskrivelser af projektkrav til ressourcer (personer/kompetencer, software/hardware-krav, osv.), grovestimater mht. tidsplaner (start/slut, mandemåneder, osv.) og priser, mulige interne og eksterne leverandører, osv.

Leave a Comment