Strategi

A Strategi-aktiviteternes formål er at sikre at EA forankres i forretningens behov. A1 Vision, mål og strategier - Konsoliderer organisationens forretningsmæssige side – vision, mål, strategier, og fastlægger målarkitekuren på højniveau. A2 Udfordringer - Identificerer de væsentligste udfordringer som organisationen står overfor, og som er tværgående og dermed omfattet af en enterprise arkitektur. A3 Principper ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.