Forretningsservices/lokationer map

Beskrivelse Dokumentation af hvilke lokationer der yder hvilke services. Rationale Det skal afklares, hvem der skal levere hvilke tjenester og hvorfra de skal leveres. Det har bl.a. betydning for arbejdsgange og workflows og forhold vedrørende dataudveksling, sikkerhed og brugerstyring. Implikationer Man foretager en mapning mellem dokumentationen i Forretningsservices og Lokationsmodel.

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.