Organisationsmodel

Beskrivelse Dokumentationen af hvordan organisationen er struktureret i organisatoriske enheder, herunder også gerne hvilke eksterne aktører, der også bidrager til organisationens virke, samt hvilke roller hver af disse varetager. Oversigten kan være helt konkret fysisk, med listning af samtlige organisatoriske enheder (fx samtlige politistationer), eller mere logisk (at hver politistation har en leder, og rapporterer ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.