Proces-evaluering

b2

Dokumentation vedrørende
B4 Forretningsprocesser

Beskrivelse
Dokumentation der giver en evaluering af forretningsprocessers vigtighed, holdt op imod hvor effektivt de understøttes af it, og hvor stor en indsats dette kræver.

Man evaluerer kritikalitet, effektivitet og udgifter – hvor vigtigt er det, hvor godt virker det, og hvad koster det?.

Rationale
En proces er god hvis den udfører sin arbejde sikkert og ensartet.

Der vil typisk være tale om ændring i et forretningsobjekts data eller tilstand. Hvis den både kan afvikles via et brugerinterface og et systeminterface er den god.

Den skal være desuden være fejltolerant – dvs kaldes med forkerte parametre.

Den bør kunne afvikles automatisk og kunne indgå i et procesflow med andre processer.

Interaktionen bør foregå med beskeder (forretningshændelser) og den bør give besked om tilstandsændring eller fejl.

Implikationer
Det kræver både grundig praktisk viden om de konkrete processer, kompetence til at modellere dem ordentligt og en organisation til at implementere dem for at gevinsterne høstes. Erfaringen siger, at dette er lettere sagt end gjort.

Leave a Comment