B4 Forretningsprocesser

B4 FORRETNINGSPROCESSER OG ARBEJDSGANGE / WORKFLOWS Formål Aktiviteten sigter mod at dokumentere de forretningsprocesser og arbejdsgange organisationen opererer med. På EA niveau drejer det sig om at identificere de mest kritiske processer; der hvor it-indsatsen skal fokuseres og om muligt forbedres. På løsningsniveau drejer det sig om at konkretisere til mere operationelle arbejdsgange (workflows), hvor ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.