Procesmodel

Beskrivelse Dokumentation af de enkelte processer og aktiviteter i disse, og ikke mindst illustrerer flowet af disse. Flowet illustreres typisk grafisk. Notationsstandarden BPMN er et godt værktøj til dette, specielt på et mere detaljeret niveau (workflow/arbejdsgange). Et andet mere overordnet værktøj er Archimate, der dog sigter mere mod en overordnet beskrivelse af processer. I en ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.