Vision, mål og strategier

Beskrivelse Dokumentation der beskriver organisationens vision, mål og strategier og kritiske succesfaktorer (KSFer). Vision udtrykker det langsigtede mål som måske er uden for det konkrete projekts rækkevidde. Mål er det konkrete man vil opnå med projektet. Strategien er den vej man vil følge for at opnå målet. Kritiske succesfaktorer (KSF) er forhold/tilstande der skal være ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.