Business Case

Beskrivelse Dokumentation der specificere de gevinster, i form af bedre kvalitet, sparet tid, og økonomiske gevinster, som det givne projekt vil medføre. Rationale Business casen skal specificere de gevinster, i form af sparede penge, sparet tid og bedre kvalitet, som det givne projekt vil medføre. Implikationer En business case kan indeholde (jfr. PRINCE2): Årsager (input ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.