A5 Programmer og projekter

Formål Denne aktivitet skal sikre, at programmer og projekter bidrager til og anvender enterprise arkitekturen allerede i deres grundlag, når de nærmere rammer for projektet fastlægges. Et projekt vil typisk have et formål og scope der rækker udover arkitekturen, og arkitekturen vil således af nogle interessenter (inklusiv ledelsen) kunne opleves som et aspekt, en forudsætningsmæssig ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.