Projektgrundlag

a4

Dokumentation vedrørende
A5 Programmer og projekter

Beskrivelse
En beskrivelse af projektets formål og højniveaudokumentation af dets grundlag – laves ofte i forskellige iterationer (fra kommisiorium til projektinitieringsdokument (PID)

Rationale
Projektgrudlaget skal sikre at projektet kan startes, er på rette spor og at der kan korrigeres eller stoppes hvis nødvendigt. I den udvidende form (PID) er det en samling af alle de nøgleinformationer, som alle i et projekt bør have som grundlag for arbejdet.

Implikationer
Projektgrundlaget eller -charteret, som det også kaldes, kan laves i flere iterationer og detaljeringsgrader:
Projektkommissorium er et dokument, der typisk er udarbejdet eksternt (forud) i forhold til projektet, og som danner grundlag og reference for et projekt.
Projektgrundlaget er en videreudvikling af kommissoriet. I den mest udfoldede form bliver dette til et egentligt projektinitieringsdokument (PID), der er et samledomunet, der omfatter business case, risikoanalyse interessentanalyse mv.

Denne dokumentation kan f.eks. omfatte:

  • Mål, strategi og kritiske succesfaktorer (for enterprise arkitekturen / løsningen)
  • Forventede gevinster
  • Scope (omfang af EA arkitekturen / løsningen )
  • Metode – valg af værktøjer, dokumentationsformat og -struktur.
  • Projektorganisation, roller og arbejdsgange i projektet (for rapportering, godkendelse af leverancer, løsning af issues, timeregnskab, osv.).
  • Projektplan – med aktiviteter med navngivne personer, leverancedatoer, osv.
  • Business case
  • Interessentanalyse
  • Risikoanalyse

Bemærk at Statens It-projektmodel har defineret et formaliseret Projektinitieringsdokument med skabeloner og vejledning.

Leave a Comment