Risikoanalyse

D1.2 Dokumentation af risici, herunder hvor alvorligt er truslen fra den enkelte risiko, hvor stor er sandsynligheden for at den indtræffer, hvad er den samlede påvirkning, og hvad man kan gøre for at imødegå den.

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.