Forretning

B Forretnings-aktivitetens mål er at få forretningen – den fremtidige vel at mærke – beskrevet i mere operationelle termer, som et skridt på vejen mod at sikre at it brugen optimeres til at understøtte operationen. B1 Forretningsobjekter - Denne aktivitet identificerer de væsentligste forretningsobjekter en it-infrastruktur skal behandle, og angiver evt. hvilke forespørgsler om disse ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.