Forretningsregler

a3

Dokumentation vedrørende
B5 Forretningsregler

Dokumentation der konkretiserer strategier og principper i form af relativt detaljerede forretningsregler. Beskriver detaljerede, operationelle regler for forretningens virke. Fx udmøntet i lovgivningstekst, bekendtgørelser o.l.

Beskrivelse
Dokumentation der beskriver detaljerede, operationelle regler for forretningens virke. Fx udmøntet i lovgivningstekst, bekendtgørelser o.l.

Forretningsregler skal gøres eksplicitte, hvor det er relevant for løsningen. Der er store problemer med at overlade dette til andre end forretningen selv. Traditionelt har dette ikke været gjort.

Forretningsregler har traditionelt været udtrykt i forskellige beskrivelser, i datamodeller og forretningsgange. Disse regler skal modelleres i et decision-model, så man har styr på reglernes databehov (jf den fysiske datamodel)

Rationale
Regler, data og processer hænger sammen – og der er forretningsregler, der ændres løbende (f.eks. takster) og andre der ikke ændres. Men fælles for dem alle er, at de skal udtrykkes.

Projektet skal bidrage til reglernes opdatering og reglerne skal indgå i en kravspecifikation som en reference. Dermed er det hverken projektets eller leverandørens ejendom.

Lovgiver, forvaltningen og leverandørerne kan løbende iagtage fortolkningen af regler og justere, hvor der er brug for det.

Implikationer
Udfordringen er, at der endnu ikke er gode modeller for, hvordan man skal dokumentere regler.

En anden udfordring er, at når projektet er slut, så er reglerne måske ikke til at vedligeholde.

Leave a Comment