B5 Forretningsregler

Formål Denne aktivitet har til formål samle og beskrive de operationelle regler for forvaltningens / forretningens virke. Input Love og regler med relevans for på pågældende opgaver, processer og forretningsobjekter. F.eks. bekendtgørelser, cirkulærer og takstblade. Oversigt over Forretningsobjekter Processer Forretningsservices Output Forretningsregler – detaljerede, operationelle regler for forretningens virke. Forretningsregler tilknyttet workflows - denne eller ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.