A4 Målinger

Formål Formålet med denne aktivitet er at fastlægge og analysere kritiske succesfaktorer og målepunkter, der har afgørende betydning for at mål og strategier (herunder målarkitekturen) realiseres. Input Vision, Mål og Strategier Udfordringer Principper Interview og workshop med ledelse og nøgleaktører i organisationen Output Metrikker (målepunkter), f.eks. i form af succesmål (KSF'er / kritiske succesfaktorer) eller ... Read more

Access to this page is restricted.

You must log in to access the page. If you don't have an account, register for a free account.